آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1393-06-01
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1393-08-01
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1393-03-01
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1393-06-01
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1393-08-01
تاریخ شروع همایش
1393-11-28
تاریخ پایان همایش
1393-11-29

 

ادبیات تطبیقی، امروز

 

ما کم کم به دویست سالگی رشته ای از ادبیات به نام «ادبیات تطبیقی» نزدیک می شویم که در فرانسه پا گرفت و از آنجا به سراسر دنیا گسترانده شد. و به قول استادان مسلم آن، شُورِل و گی یار: ادبیات تطبیقی، رشته ای نیست به موازات رشته های دیگر، یا مقایسه ای سهل؛ بلکه آموزه ای است که بر پایۀ پژوهش های علمی و  فرهنگی استوار است. اینک با یاری خداوند متعال، دانشکدۀ زبان ها و ادبیات خارجیِ دانشگاه تهران در ادامۀ برگزاری همایش های دوسالانۀ ادبیات تطبیقی، و در راستای گشودن افق های تازه در برابر ادبیات ایران، تأثیر آن بر دیگر ادبیات، و مناسبات آن با ادبیات جهان و نظریه های نو، در بهمن ماه 1393 برگزار کنندۀ همایشی خواهد بود با عنوان « ادبیات تطبیقی، امروز» که به جایگاه ادبیات تطبیقی در دنیای ادب، هنر و علم امروز خواهد پرداخت. با این امید که این گام، خیزشی باشد برای پرداختن به حوزه های هرچه بیشتر تخصصی در دوسالانه های آتی.

 

تقویم همایش

 

-دریافت چکیدۀ مقاله (حدود 400 کلمه)، همراه با واژگان کلیدی، مشخصات فردی-علمی، نشانی الکترونیکی و تلفن تماس تا اول شهریور ماه 1393

 

-پاسخ به قبول یا رد چکیده و نظر کمیتۀ تخصصی برای ارائۀ سخنرانی یا پوستر، تا اول آبان ماه 1393

 

-تاریخ همایش 28 و 29 بهمن ماه 1393(سه شنبه و چهارشنبه)

 

دبیر علمی همایش: دکتر ایلمیرا دادور

 دبیر اجرایی همایش: دکتر محمد حسین رمضان کیایی

کمیته ی اجرایی همایش:

 مسئول روابط عمومی و امور بین الملل: دکتر مریم سلطان بیاد

رئیس حسابداری: سید ابراهیم پناه خواه

رئیس امور اداری و پشتیبانی: نسرین گندمی

مسئول فناوری اطلاعات: مهندس مهدی الهیاری

کارشناس روابط عمومی و بین الملل: فاطمه لطیفی مقدم

روابط عمومی: غلامحسین مراقبی 

کارشناس هماهنگی ها: پروین عزیز زاده


محورهای پیشنهادی همایش

 

1-    مروری بر پیدایش ادبیات تطبیقی در ایران، و جایگاه کنونی آن

 

2-    ادبیات تطبیقی، مکتب ها، جریان های ادبی و نقد های نوین

 

3-    ادبیات تطبیقی و سایر دانش ها و هنرها

 

4-     مطالعات فراملیتی- بینا فرهنگی و بینا زبانی در ادبیات تطبیقی

 

5-    ترجمه، پلی میان ادبیات جهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیتۀ تخصصی همایش

 

استاد ابوالحسن نجفی، پرُفسور دیوید دَمروش(دانشگاه هاروارد)، پرفسور جهانگیر دُری(دانشگاه مسکو)، پرُفسور فرانسوا مورو(دانشگاه سوربن)، دکتر مهوش قویمی(دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر حسن فروغی(دانشگاه شهید چمران)، دکتر علیرضا انوشیروانی(دانشگاه شیراز)، دکتر ژالۀ کهنموئی پور(دانشگاه تهران)، دکتر مرضیۀ یحیی پور(دانشگاه تهران)، دکتر حسین بیک باغبان( دانشگاه استراسبورگ)، پرُفسور کریستین مایار( دانشگاه استراسبورگ)، دکتر طهمورث ساجدی(دانشگاه تهران)، دکتر مریم حق روستا(دانشگاه تهران)، دکتر ایلمیرا دادور(دانشگاه تهران).

 

هزینۀ ثبت نام

 

شرکت کنندگان خارجی 160 دلار

 

شرکت کنندگان داخلی 100 هزار تومان

 

دانشجویان با %30 تخفیف

 

  • پس از بررسی و قبولی چکیده، شمارۀ حساب بانکی همایش جهت واریز هزینۀ ثبت نام به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.

 

 

 

نشانی الکترونیکی دفتر همایش: ffll.complit@ut.ac.ir

 

 

دبیر علمی همایش

 

Contribution to Comparative Literature Biannual Conference

"Comparative Literature، Today"

Faculty of Foreign Languages and Literatures، University of Tehran، Iran

Conference Date: 17 – 18 February 2015

Deadline for abstract submission: August 23، 2014

Notification of acceptance: Octobre 23، 2014

 

Contact: ffll.complit@ut.ac.ir

suggested topics

1- A review on the appearance of comparative literature in Iran and its current position

2- Comparative literature، the doctrines، literary movements and modern literary criticism

3- Comparative literature and other fields of art and science

4- Transnational، intercultural and interlingual studies in comparative literature

5- Translation، a bridge between literatures in the world

برگزار کنندگان


حمایت کنندگان